Restrukturyzacja czy upadłość

Restrukturyzacja czy upadłość

Problemy finansowe w firmie nie zawsze są przejściowe, czasem sytuacja muszą do podjęcia rozwiązań radykalnych i bezwzględnej interwencji. Mimo wszystko zawsze warto podjąć działania ratujące firmę, zamiast kompletnie rezygnować z działalności. Nawet kiedy wydaje się nam osobiście, iż nic nie jest w stanie pomóc, to może okazać się, że nie posiadamy dostatecznej wiedzy jak można uzdrowić biznes.

Działania sanacyjne jako ratunek przed upadłością

Zanim podejmiemy decyzje o ogłoszeniu upadłości warto przeanalizować co można zrobić w ramach działań sanacyjnych. Oczywiście sama upadłość to jeszcze nie definitywny koniec działalności, a również proces rozłożony w czasie, niemniej to wyraźny sygnał dla rynku, iż przedsiębiorstwo nie radzi sobie i jego kondycja jest co najmniej zła, a to pociąga za sobą ryzyko utraty zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i partnerów w biznesie. Zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest restrukturyzacja, która pozwala nieco zyskać czasu na poprawę kondycji finansowej, oddłużyć przedsiębiorstwo. Czy w danym przypadku restrukturyzacja jest możliwa i daje dobre rokowania ocenić może kancelaria restrukturyzacyjna. Korzystając z usług kancelarii jablonski-restrukturyzacja.pl można uzyskać szczegółową analizę sytuacji firmy z możliwymi rozwiązaniami i wskazaniami do podjęcia stosownych kroków zmierzających do ratowania firmy, jako celu nadrzędnego.

Upadłość czyli co?

Postępowanie upadłościowe w odróżnieniu od restrukturyzacyjnego zmierza do likwidacji firmy przy spłacie wierzycieli z majątku przedsiębiorstwa. To proces nieodwracalny, stąd też przed podjęciem tej decyzji warto spróbować restrukturyzacji. Jeśli ona okaże się bezskuteczna, wówczas upadłość ma pełne uzasadnienie. Podstawową przesłanką do upadłości jest analiza zobowiązań, które przekraczają możliwości ich spłaty nawet w niewielkiej części. Zwykle wiąże się to z całkowita utrata płynności finansowej bez perspektyw zmiany. W praktyce firma, która nie posiada portfela zamówień ani środków na modyfikację działalności celem pozyskania kontraktów generujących przychody kwalifikuje się do likwidacji w drodze upadłości.

Różnice i podobieństwa między postępowaniami

Restrukturyzacja to nic innego jak okres przeznaczony na sanację firmy i poprawę jej kondycji na tyle by wrócić do poprzedniej formy. W odróżnieniu od upadłości to proces z założenia odwracalny. Różnice w postępowaniach tyczą się celu, bowiem upadłość zmierza do likwidacji, zaś restrukturyzacja do uzdrowienia. Jeśli chodzi o podobieństwa to obydwa postępowania są rewolucja finansowa dla firmy, jak też tyczą się majątku przedsiębiorstwa. Również w wyniku obydwu postępowań firma daje dla rynku jasny sygnał, iż z jej finansami nie jest dobrze. W obydwu przypadkach przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia w organizacji procesu, jak i jego wdrożenia i realizacji. Właściwie prowadzona restrukturyzacja jak i upadłość nadzorowana powinna być przez kancelarię restrukturyzacyjną. Formalności związanych z ogłoszeniem restrukturyzacji, upadłości i następnie wdrożeniem procesu jest całkiem sporo. Korzystając z kancelarii restrukturyzacyjnej można być pewnym, iż zostaną spełnione wszystkie warunki wymagane prawem, a skuteczność procesu będzie należyta.

Dodaj komentarz