Jak postępować z kredytem we frankach?

Jak postępować z kredytem we frankach?

Rata kredytu frankowiczów wzrosła diametralnie. Co gorsza, nadal rośnie. Kurs franka szwajcarskiego nie jest już tak bezpieczny, jak był podczas zawierania umowy kredytowej. Teraz frankowicze zastanawiają się co robić. Jak postępować z kredytem we frankach? 

Jakie możliwości ma frankowicz? 

Kredytobiorca z kredytem we frankach ma kilka możliwości. Są to:

  • unieważnienie umowy kredytowej
  • odfrankowienie kredytu 
  • przewalutowanie kredytu 
  • pozostawienie kredytu

To jaka forma z wymienionych rozwiązań będzie najbardziej odpowiednia należy skrupulatnie przemyśleć. Warto dokonać analizy oraz rozliczeń kosztów i zysków podanych rozwiązań, w celu wyodrębnienia najlepszego. W dokonaniu takiej analizy pomoże z pewnością kancelaria prawna. Kancelarie prawne z reguły mają swoje obszary tematyczne, w których się specjalizują. Są także kancelarie prawne, które specjalizują się w sprawach frankowiczów. Rozpatrują każdą sprawę indywidualnie, podpowiadają jaką ścieżkę wybrać, a także towarzyszą w postępowaniu sądowym. 

Unieważnienie umowy kredytowej

Unieważnienie umowy kredytowej we frankach szwajcarskich wiąże się z rozpoczęciem postępowania sądowego. Wcześniej należy z prawnikami przeanalizować zawartość umowy. Często zawierają w swojej treści klauzule, które nie są poprawne i zgodne z prawem.Banki sporządzając umowy kredytowe dla frankowiczów kilka lat temu stosowały gotowe wzory umów. Większość więc zawiera niepoprawne zapisy. Na tej podstawie stwierdza się nieważność danej umowy. Traktuje się wtedy sytuację jakby dana umowa nigdy nie została podpisana. 

Kredytobiorca musi zwrócić bankowi pożyczoną kwotę, natomiast bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie raty i koszty kredytu. Jest to sytuacja najkorzystniejsza dla frankowicza. Co więcej, taki pozew może złożyć zarówno kredytobiorca, który nadal spłaca swój kredyt, jaki i frankowicz, który już dokonał spłaty kredytu. Patrząc na ilość procesów sądowych tego typu to znaczna większość jest wygrana. Świadczy to zatem o dużej szansie na pozytywne rozpatrzenie sprawy. 

Odfrankowienie kredytu 

Odfrankowienie kredytu we frankach jest to między innymi zmiana kredytu z franków na złotówki. W tym aspekcie będzie to podobny proces jak przy przewalutowaniu kredytu. Zmienia się jednak także oprocentowanie ze stawki LIBOR (dla zagranicznego rynku międzybankowego) na WIBOR (dla polskiego rynku międzybankowego). Jest też możliwość zwrotu nadpłaconych rat kredytowych.  Warto skorzystać z usług jakie oferuje kancelaria kredyty frankowe Toruń by mieć pewność, że powierzamy odfrankowanie kredytu specjalistą. 

Przewalutowanie kredytu 

Przewalutowanie kredytu to zmiana waluty kredytu z franków szwajcarskich na złotówki. Nie zmienia się jednak nic poza tym. Oprocentowanie pozostaje to samo. Pozbywamy się tylko ryzyka nagłego wzrostu kursu franka. Dlatego też bardziej polecane jest odfrankowienie kredytu. 

Pozostawienie kredytu we frankach 

Jest to opcja pozostawienia sytuacji w stanie, w jakim była. Z pewnością jest to najmniej polecana opcja. Zwlekanie z podjęciem decyzji o staranie się o unieważnienie kredytu lub jego odfrankowienie przynosi co roku większe koszty. Szacuje się corocznie frankowicze ponoszą stratę prawie 10 tysięcy złotych. Warto więc nie zwlekać i wybrać się do prawników z odpowiednimi dokumentami i starać się o unieważnienie kredytu. 

Dodaj komentarz