Korekta kondycji kredytowej w BIK, czy to możliwe?

Korekta kondycji kredytowej w BIK, czy to możliwe?

Osób, które mają negatywna historie kredytową przybywa, co za tym idzie wzmaga się zainteresowanie usługami oferowanymi jako poprawa kondycji kredytowej. Niestety nie jest to aż tak łatwe, proste na jakie wygląda w reklamach firm oferujących czyszczenie BIK. Zasady wpisów i ich usuwania w BIK regulowane są prawem bankowym, a katalog sytuacji kiedy można wnioskować o usunięcie danych klienta z BIK są mocno ograniczone.

BIK a historia kredytowa

Aby uzyskać akceptacje banków na udzielenie kredytu potrzebna jest pozytywna historia kredytowa. Oznacza ona, iż w centralnej bazie bankowej, która gromadzi dane o kredytobiorcach nie posiadamy wpisów o nieterminowych spłatach rat bankowych, czy co gorsza o niespłaconych zobowiązaniach. Egzekucje komornicze i sprawy sądowe w toku dotyczące spłaty zobowiązań finansowych, to wszystko składa się na naszą kondycję finansową, która rzutuje na ryzyko udzielenia kredytu w przyszłości. Na szczęście historie tą można poprawić. Przede wszystkim po czasie dane z BIK znikają automatycznie. Zła historia może utrudnić uzyskanie określonej sumy kredytowej, w skrajnych prypadkach może oznaczać całkowita blokadę udzielania pozyczej i kredytów, jednak warto pamiętać, iż brak jakiejkolwiek historii kredytowej również może mieć negatywny wpływ na decyzje banku w sprawach wniosków kredytowych.

Wniosek o wykreślenie z Biura informacji Kredytowej

Informacje w BIK bez zgody klienta, którego dotyczą widnieją w bazie pięć lat. Jest to okres dość długi, a jednocześnie pozwala na resocjalizację dłużnika kredytobiorcy. Co do zasady na gromadzenie danych w Bik konieczne jest wyrażenie zgody klienta. Nie potrzebna jest zgoda na gromadzenie danych bieżących dotyczących spłaty, zgoda ma znaczenie dla danych przechowywanych po spłacie zobowiązania. Podkreślić należy, iż w bazie zbierane i przechowywane są nie tylko informacje negatywne ale również pozytywne, dlatego też jeden negatywny wpis w Bik wobec szeregu pozytywnych nie hamuje ścieżki kredytowej na przyszłość. W określonych przypadkach można wnioskować o wykreślenie wpisu z BIK. Przede wszystkim aby takie wniosek zlozyć musimy wiedziec jakie wpisy widnieją na naszym koncie. Aby uzyskać takie informacje można zamówić raport BIK. Mając już pewne bankowe doświadczenie z odmową udzielenia kredytu można od razu zdecydować się na czyszczenie Bik oferowane przez różne podmioty prawno-finansowe. Wówczas wniosek o usunięcie informacji jak i pozyskanie raportu leży w gestii firmy dokonującej czyszczenia BIK.

Modyfikacja BIK nie jest możliwa?

Informacje które trafiają do BIK nie są informacjami jakie można wymazać bo tak chcemy. Może o to wnioskować bank, który wpis do BIK złożył, jednak również i ta procedura jest ograniczona. Jeśli dłużnik posiadał opóźnienie w spłacie powyżej 60 dni oraz minęło 30 dni od poinformowania dłużnika o przetwarzaniu danych bez zgody na okres 5 lat można jedynie negocjować z wierzycielem modyfikacje zapisów w BIK. To właśnie na tym głównie polegają usługi czyszczenia BIK. Nie jest to zatem czyszczenie wpisów a jedynie ich realna aktualizacja, modyfikacja, dzięki której można co nieo poprawić swoja historię kredytową. 

Dodaj komentarz