Przedawnienie odsetek – kiedy Ci przysługuje?

Przedawnienie odsetek – kiedy Ci przysługuje?

Odsetki są kosztem naliczanym w przypadku korzystania z pożyczonego kapitału lub stanowią formę odszkodowania za zaległości w opłacaniu należności. Zobacz czym jest przedawnienie odsetek, kiedy odsetki się przedawniają oraz jak liczyć przedawnienie odsetek.

Termin przedawnienia odsetek 

Odsetki ulegają przedawnieniu zgodnie z podstawą prawną art. 117 § 1 Kodeksu Cywilnego. Aby odsetki straciły ważność musi minąć pewien czas liczony od dnia wymagalności, czyli powstania długu.

Jednak kiedy dokładnie przedawniają się odsetki? Przedawnienie odsetek w egzekucji komorniczej może mieć inny termin od przedawnienia odsetek związanych z zapłaconymi fakturami. 

Generalny termin przedawnienia odsetek w 2022 roku wynosi 6 lat. W przypadku świadczeń okresowych, czyli takich gdzie dłużnik zobowiązany jest do zapłaty w określonych odstępach czasu, termin przedawnienia odsetek wynosi 3 lata. Ten sam termin trzech lat obowiązuje w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Odsetki od nakazu zapłaty przedawniają się po terminie 3 lat, co potwierdza art. 118 kodeksu cywilnego. Jeśli dłużnik opłacił fakturę przed terminem jej przedawnienia, które wynosi dwa lata, to przedawnienie odsetek od faktur zapłaconych również wyniesie 3 lata.

Przerwanie biegu przedawnienia odsetek

Przerwanie biegu przedawnienia w stosunku do odsetek może wystąpić w przypadku, kiedy wierzyciel nie będzie ubiegał się o własną należność. Aby tak się stało, dłużnik nie może otrzymać:

  • wniosków o wszczęcie postępowania, 
  • upomnień, 
  • wniosku do sądu
  • lub innych dokumentów, które doprowadzić mają do zaspokojenia roszczenia. 

Po każdym przerwaniu biegu przedawnienia odsetek liczony jest on na nowo.

Sprawdź również: Czy żona odpowiada za długi męża

Jak liczyć przedawnienie odsetek w 2022 roku

W celu dokonania obliczeń pomogą nam ogólnodostępne w Internecie kalkulatory przedawnienia odsetek. Jeżeli kwota odsetek nie była określona w umowie to stosowne do obliczeń są odsetki ustawowe. Aby zliczyć koszty odsetek potrzebna jest znajomość terminu zapłaty (np. daty płatności na fakturze lub w umowie), daty w której należność została opłacona oraz pełna kwota zobowiązania. Ze względu na zmieniające się dynamicznie w ostatnim czasie stopy procentowe, skorzystanie z kalkulatora odsetek będzie najłatwiejszym rozwiązaniem. 

Narzędzie do obliczania zaległości podatkowych możesz natomiast znaleźć na stronach rządowych i jest nim kalkulator odsetek za zwłokę.

Poza odsetkami ustawowymi wierzyciel ma prawo domagać się również innych opłat związanych z zaległą płatnością. Takie dodatkowe koszty muszą jednak znaleźć się w zapisach umowy. 

Sprawdź również: Kredyt we frankach co robić?

Sekcja pytań i odpowiedzi (FAQ)

  • Ile lat wstecz można naliczyć odsetki ustawowe? 

Odsetki ustawowe mogą być naliczane do trzech lat wstecz. 

  • Jak przedawniają się odsetki z tytułu wykonawczego? 

Co do zasady jeżeli nie zostało przerwany bieg przedawnienia odsetek, roszczenie takie przedawnia się po upływie 6 lat. 

  • Czy odsetki ulegają przedawnieniu? 

Tak, odsetki mogą ulec przedawnieniu po upłynięciu określonego czasu.

  • Kiedy przedawniają się odsetki od nakazu zapłaty? 

Odsetki od nakazu zapłaty przedawniają się po terminie 3 lat.

Dodaj komentarz